ב"ה מוצאי ש"ק, ז' סיון תשפ" | 30.05.20
תמונה מרכזית / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז