ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג חשוון תשפ"א | 31.10.20
תמונה מרכזית / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז