ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
תמונה מרכזית

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז