ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז