ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז