ב"ה יום רביעי, י" אייר תשע"ח | 25.04.18
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז