ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז