ב"ה יום ראשון, ה' שבט תשע"ח | 21.01.18
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז