ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז