ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז