ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז