ב"ה ערב ש"ק, כ"ט אלול תשפ" | 18.09.20
אוהל - 3

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז