ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז