ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז