ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
אוהל

בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז