ב"ה מוצאי ש"ק, ח' תשרי תשפ"א | 26.09.20
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז