ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז