ב"ה יום רביעי, י" אייר תשע"ח | 25.04.18
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז