ב"ה יום ראשון, ט' תשרי תשפ"א | 27.09.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז