ב"ה יום רביעי, כ"ד שבט תשפ" | 19.02.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז