ב"ה מוצאי ש"ק, ח' תשרי תשפ"א | 26.09.20
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז