ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז