ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
גלריה שחרית 2

כ"ה בחשוון תשס"ז