ב"ה ערב ש"ק, כ" טבת תשפ" | 17.01.20
'גן ישראל' פלורידה / גלריה א'

מערכת שטורעם בארה"ב
א' באלול תשס"ז