ב"ה יום חמישי, ו' חשוון תשע"ה | 30.10.14
ו' בחשוון תשע"ה - 30 באוקטובר 2014 2 אירועים 18 ימי הולדת
[חודש קודם] חשוון תשע"ה [חודש הבא]
א ב ג ד ה ו ש"ק
           
א
25 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ב
26 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ג
27 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ד
28 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ה
29 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ו
30 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ז
31 באוקטובר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ח
1 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ט
2 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י
3 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"א
4 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ב
5 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ג
6 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ד
7 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ט"ו
8 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ט"ז
9 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ז
10 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ח
11 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ט
12 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ
13 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"א
14 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ב
15 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ג
16 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ד
17 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ה
18 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ו
19 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ז
20 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ח
21 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ט
22 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת