ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ה | 19.12.14
כ"ז בכסלו תשע"ה - 19 בדצמבר 2014  19 ימי הולדת
[חודש קודם] כסלו תשע"ה [חודש הבא]
א ב ג ד ה ו ש"ק
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ג
25 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ה
27 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ו
28 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ז
29 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ח
30 בנובמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"א
3 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ב
4 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ג
5 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ד
6 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
ט"ו
7 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ז
9 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ח
10 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
י"ט
11 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ
12 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"א
13 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ב
14 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ג
15 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ד
16 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ה
17 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ו
18 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ז
19 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ח
20 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
כ"ט
21 בדצמבר
הוספת אירוע הוספת יום הולדת
הוספת אירוע הוספת יום הולדת