ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו ניסן תשע"ט | 20.04.19
 

מזל טוב לר' ארי וחיה ריבקין מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמואל וטובה ריבקין, כפר חב"ד. ר' אברהם והדסה סוסובר, קרית מלאכי.

א' באדר ב' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' רושל ומיכל חיימוב מקרית מלאכי להולדת הבן
א' באדר ב' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שלום הכהן לרר מביתר-עילית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה ליבה אופן מרמת שלמה ירושלים
כ"ט באדר א' תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל ברוך ריזל מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה בריינא הערינג מביתר עלית

כ"ח באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אברימי דייטש ממוסקבה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא רייניץ מרחובות
כ"ז באדר א' תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' חיים גלבשטיין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ריקי מינצברג מרחובות

ולהוריהם: ר' שמואל וצפורה גלבשטיין, כפר חב"ד. ר' זאב ויהודית מינצברג, רחובות.

כ"ז באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' לוזי ופשי מעטוף מקרית מלאכי להולדת הבן
כ"ה באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים דניאל פריגן (בן ר' אליעזר) ממיאמי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חנה יוזביץ' (בת ר' יוסף-יצחק) מנחלת הר חב"ד.
כ"א באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מאיר ג'ובני מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה נעמה קיסר מבני-ברק.

ברכות להורים: ר' שאול ג'ובני מצפת ור' שילה קיסר מבני-ברק.
כ"א באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' חיים מאיר ושיינדל נוימן מלונדון להולדת הבת הדסה רבקה
כ' באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מענדי חבר מבאר-שבע לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא קלימי מירושלים.

ברכות להורים: ר' שמואל ושרה חבר ור' ניסן ומזל קלימי.


י"ט באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים ישראל כהן מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא דבורקין מבני-ברק.

ברכות להורים: ר' אהרון ולאה כהן ור' יהודה-לייב ושפרה דבורקין.

 

ט"ז באדר א' תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' שמוליק מישולבין מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מוסי קפלן מצפת

ולהוריהם: ר' אלחנן ומרים מישולובין, ביתר עלית. ר' חיים ורבקי קפלן, צפת.

ט"ז באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים אברהם-צבי כהן מאלמא-אטא לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה גיטי שוחט מירושלים.

ברכות להורים: הרב אלחנן ולאה כהן והרב מנחם וחנה שוחט.


ט"ז באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' לוי גרינברג מביתר-עילית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רבקה דונין ממגדל-העמק

ולהורים: הרב חיים ושרה גרינברג ביתר עלית. הרב מענדי וחנה דונין, מגדל העמק.
ט"ו באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם מענדל וגיטא יצחקי להולדת הבת
י"ג באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' יצחק ונחמי בן נתן מכפר חב"ד להולדת הבן
י' באדר א' תשע"ט איחולים
 

מזל טוב לר' אהרון וחיה פינסון מכפר חב"ד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' תנחום ואסתר פינסון, כפר חב"ד. ר' יוסף יהודה ורחל מנדלזון, לוד. 

י' באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לר' סעדיה ושלומית הרשקופ מקרית ארבע להולדת הבן
י' באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם-מענדל הכהן ערנטרוי מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא פבזנר מביתר-עילית
י' באדר א' תשע"ט איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם אדליסט ממלבורן לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערנא ברוקמן מקרית מלאכי
ט' באדר א' תשע"ט איחולים