ב"ה ערב ש"ק, כ"ח שבט תשע"ז | 24.02.17
 
מזל טוב לר' מנחם והינדי טייטלבוים מתל אביב להולדת הבן
י"ז בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' יצחק יהודה גוחפי מנחלת הר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג טל אפרתי מלוד

ולהוריהם: ר' גדעון ורעייתו גוחפי, קרית מלאכי. ר' אליצור ורעייתו אפרתי, לוד.

י"ז בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' יענקי וריקי הר-צבי מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ז בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי וחני קליין מאילת להולדת הבן
י"ז בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי ויוכי הלפרין מכפר חב"ד להולדת הבת
י"ז בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לשלוחים הרב אברהם ועטי כהן ממאסטריכט, הולנד, לרגל הולדת הבן דוד שי'

ברכות לזקניהם: ר' עוזיאל ורחל כהן מירושלים, ולגב' נעמי-זיסל ליפש מכפר חב"ד.

ט"ז בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן התמים יוסף גלנט מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה נחמי בניטה מנחלת הר חב"ד
ט"ז בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' דודי אקסלרוד מעתלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא גינזבורג מרמת אביב
י"ד בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שמואל יעקב כצנשטיין מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מנוחה עמית מבית שמש
י"ד בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור ורעייתו מלכא מקרית מלאכי להולדת הבן
י"ד בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' בערלה וחייקי בלינוב להולדת הבת איטה קיילא
י"ג בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי זילברשטרום מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערני אופן מביתר עלית
י"ג בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מאיר וחיה מושקא אלפסי מרחובות להולדת הבת
י"ג בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' נתנאל ברוך וחיה מושקא קירנברג מביתר עלית להולדת הבת
י"ג בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' אלי ומושי ליפש מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמואל ורבקה ליפש, אשדוד. גב' טובה לסקר, לוד.

י"ב בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' יוסף יצחק ומלכה דינה מנדלסון מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' מרדכי מנדלסון, בית שמש. ר' יצחק יונה מנדלזון, לוד.

י"ב בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' ישראל ונחמה דינה שמח מלוד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' אברהם ומרים שמח, לוד. ר' ישראל ורחל מיפעי, לוד.

י"ב בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי בלשניקוב מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת קריבוס מבני ברק
י"ב בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' יוני וליאת שלמה מקרית מלאכי להולדת הבן
י"ב בשבט תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שייע ורעייתו סטאריק מביתר עלית להולדת הבן
י"א בשבט תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור וחלי שטיינר מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' חיים וגיטה שטיינר, קרית מלאכי. ר' ברוך ומיכל שטיינר, ירושלים.

ולזקניהם: ר' יוסף מרדכי ולאה שטיינר, ירושלים. ר' אברהם יוסף ולאה גליס, בני ברק.

י"א בשבט תשע"ז איחולים