ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז אדר תשע"ז | 25.03.17
 
מזל טוב להת' חיים אורי בלוי רמת שלמה י-ם לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא פרידמן באיבלנקה ארגנטינה.
כ"ו באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' לוי וחיה מושקא לייכטר מנתניה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שלום דובער וחני בלשניקוב מביתר עלית להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מאיר בליזנסקי מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת סגל מביתר עלית
כ"ו באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' נדב מאיר חכמון מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת סויסה מקרית גת
כ"ו באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אהרון בלשניקוב מנתניה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה שושי ויגלר מלוד
כ"ה באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שמוליק ואמי קליינמן מאור יהודה להולדת הבן
כ"ה באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' אברהם לוי מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה גוטליב מקרית שמואל
כ"ה באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' יחיאל וחדוה בר יהודה מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הגב' שרה בר יהודה, כפר חב"ד. ר' אליהו וחנה קטשוילי, נחלת הר חב"ד.
כ"ה באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם בושקין מירושלים לרגל בואו בקשרי שידוכין עב''ג דבורי נתן מרחובות
כ"ג באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' שמואל ודבורה לאה פיש מבית יצחק להולדת הבת
י"ח באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מוישי ונחמה חזן מכפר סבא להולדת הבן
י"ח באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם סוסובר מנחלת הר-חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שיפי יעקובוביץ מירושלים
י"ח באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן התמים שניאור-זלמן טל מחוף הכרמל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת אבני ממבוא חורון
י"ח באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה שפרינגר מרמת גן להולדת הבת
י"ז באדר תשע"ז איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ושייני בלוי מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יצחק וחיה בלוי, כפר חב"ד. ר' הרשל ושרה קליין, כפר חב"ד.

י"ז באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' זעליג ומלכה ריבקין מלוד להולדת הבן
י"ז באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מנדי ומלכי ריזל משדרות להולדת הבן
י"ז באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ופנינה מוזיקנט מקרית מלאכי להולדת הבת
ט"ז באדר תשע"ז איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שמואל גינזבורג מחיפה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני הבר מקרית מלאכי
ט"ז באדר תשע"ז איחולים