ב"ה מוצאי ש"ק, ה' אייר תשפ"א | 17.04.21
 
מזל טוב לחתן הת' העשי קעניג מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה צביה דייטש מירושלים
כ"ז באלול תש"פ איחולים