ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל חסין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי קטורזה מוינה
כ"ז באלול תש"פ איחולים