ב"ה ערב ש"ק, כ"א אדר תשפ"א | 05.03.21
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל חסין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי קטורזה מוינה
כ"ז באלול תש"פ איחולים