ב"ה יום חמישי, ו' תשרי תשפ"א | 24.09.20
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים