ב"ה מוצאי ש"ק, י"ב כסלו תשפ"א | 28.11.20
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים