ב"ה ערב ש"ק, כ"א אדר תשפ"א | 05.03.21
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים