ב"ה יום שלישי, י"א תשרי תשפ"א | 29.09.20
 
מזל טוב! לחתן התמים מענדי באראש מפראג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מריאשי ביסטריצקי מצפת.

ברכות להורים: השלוחים הרב מאניס ודיני באראש מפראג, ורב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטריצקי ורעייתו בלה.
י"ד בכסלו תש"פ איחולים