ב"ה יום שלישי, כ"ג תשרי תשפ" | 22.10.19
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים