ב"ה מוצאי ש"ק, ג' ניסן תשפ" | 28.03.20
 
מזל טוב! לשליח הר"ר אלימלך ורעייתו אלישבע ויסברג ממוסקבה לרגל הולדת הבן.
ה' באדר ב' תשע"ט איחולים