ב"ה יום ראשון, כ"ד מנחם-אב תשע"ט | 25.08.19
 
מזל טוב! לחתן הת' לוי גליצנשטיין ממעלה אפרים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה שטערנא-שרה ליפקין ממרחביה.

ברכות להורים: השליח הרב מנחם גליצנשטיין, רב מעלה אפרים ובקעת הירדן, ורעייתו. והשליח הרב ברוך ליפקין, רב הישוב מרחביה ורעייתו.

א' באדר א' תשע"ט איחולים