ב"ה יום ראשון, כ"ד מנחם-אב תשע"ט | 25.08.19
 

מזל טוב לחתן הת' לייב טולוצ'ינסקי מפטרבורג, רוסיה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה צפורה דינרי מפתח-תקווה

ולהורים: השלוחים הרב חיים וטליה טולוצ'ינסקי, פטרבורג, רוסיה. ר' שמואל אבא ועמליה דינרי, פתח תקווה.

י"ט בשבט תשע"ט איחולים