ב"ה יום שלישי, י"ב אדר ב' תשע"ט | 19.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי בלוי מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה בסי ויגלר מביתר עלית
כ"ז בטבת תשע"ט איחולים