ב"ה יום רביעי, כ" מנחם-אב תשע"ט | 21.08.19
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי ריבק מבני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הילה אורן מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים