ב"ה יום חמישי, י"ג ניסן תשע"ט | 18.04.19
 
מזל טוב לחתן הת' יוסי ריבק מבני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הילה אורן מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים