ב"ה יום שני, י"ז ניסן תשע"ט | 22.04.19
 
מזל טוב לחתן הת' דובי תמרי מצפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הדס ברנדווין מירושלים
י"ד בכסלו תשע"ט איחולים