ב"ה יום חמישי, י"ג ניסן תשע"ט | 18.04.19
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי לבל מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה סגל מרמת שלמה ירושלים
ד' בכסלו תשע"ט איחולים