ב"ה יום רביעי, כ"א תמוז תשע"ט | 24.07.19
 
מזל טוב לחתן הת' חיים פביאן מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי קופרמן ממגדל העמק
י"ג באלול תשע"ח איחולים