ב"ה יום ראשון, י"ז אדר ב' תשע"ט | 24.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' חיים פביאן מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי קופרמן ממגדל העמק
י"ג באלול תשע"ח איחולים