ב"ה יום שלישי, ט"ז תשרי תשע"ט | 25.09.18
 
מזל טוב לחתן הת' חיים פביאן מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי קופרמן ממגדל העמק
י"ג באלול תשע"ח איחולים