ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשע"ט | 17.11.18
 
מזל טוב לשלוחים ר' חנוך העניך ורבקה קליין מאבן יהודה להולדת הבן
כ"ד באייר תשע"ח איחולים