ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
 
מזל טוב לחתן הת' לוי אלפרוביץ מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערני ריבקין מכפר חב"ד
כ"ד באייר תשע"ח איחולים