ב"ה מוצאי ש"ק, ט' מנחם-אב תשע"ח | 21.07.18
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל צייזלר מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחי פרוס מלוד
ל' בניסן תשע"ח איחולים