ב"ה יום שלישי, י"ט אדר ב' תשע"ט | 26.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל צייזלר מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחי פרוס מלוד
ל' בניסן תשע"ח איחולים