ב"ה יום שלישי, י"ב אדר ב' תשע"ט | 19.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל צייזלר מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחי פרוס מלוד
ל' בניסן תשע"ח איחולים