ב"ה יום שלישי, ז' חשוון תשע"ט | 16.10.18
 

מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת

כ"ו בניסן תשע"ח איחולים