ב"ה יום ראשון, ח' טבת תשע"ט | 16.12.18
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים