ב"ה יום ראשון, ח' אלול תשע"ח | 19.08.18
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים