ב"ה יום חמישי, ו' ניסן תשע"ח | 22.03.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים