ב"ה יום ראשון, י"ג סיון תשע"ח | 27.05.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים