ב"ה יום שני, ו' חשוון תשע"ט | 15.10.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים