ב"ה יום ראשון, ח' אלול תשע"ח | 19.08.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים