ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג שבט תשע"ט | 19.01.19
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים