ב"ה ערב ש"ק, ח' אדר תשע"ח | 23.02.18
 

מזל טוב לר' מנחם מענדל וחנה נוטיק מצפת להולדת הבת

כ"א בשבט תשע"ח איחולים