ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
 
מזל טוב לחתן הת' יחיאל אלפנביין מנתניה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת הבר מקרית מלאכי
י"ח בכסלו תשע"ח איחולים