ב"ה יום ראשון, י" מנחם-אב תשע"ח | 22.07.18
 
מזל טוב לחתן הת' נתן ברנד מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא מיארה מירושלים
י"ז בכסלו תשע"ח איחולים