ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ח | 15.12.17
 
מזל טוב לר' לוי ומוסי הרשקוביץ מרחובות להולדת הבת
ט"ו בתשרי תשע"ח איחולים