ב"ה ערב ש"ק, ט' תמוז תשע"ח | 22.06.18
 
מזל טוב לחתן הת' יצחק דיין מקרית גת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הילה דבורה חכמון מלוד
כ"ב באלול תשע"ז איחולים