ב"ה יום ראשון, ג' אדר תשע"ח | 18.02.18
 
מזל טוב לר' יחיאל וחנה דבורה גולדברג מקראון הייטס להולדת הבן
י"ט באלול תשע"ז איחולים