ב"ה יום שני, ג' ניסן תשע"ח | 19.03.18
 
מזל טוב לר' יחיאל וחנה דבורה גולדברג מקראון הייטס להולדת הבן
י"ט באלול תשע"ז איחולים