ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ח | 15.12.17
 
מזל טוב לשלוחים ר' יעקב זכריה ורבקה ליפש מסרטוב להולדת הבן
כ"ב בתמוז תשע"ז איחולים