ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח תמוז תשע"ז | 22.07.17
 
מזל טוב לשלוחים ר' יעקב זכריה ורבקה ליפש מסרטוב להולדת הבן
כ"ב בתמוז תשע"ז איחולים