ב"ה יום שלישי, ל" מנחם-אב תשע"ז | 22.08.17
 
מזל טוב לחתן הת' מוטי כץ מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה קליינמן מבאר שבע
כ"ב בתמוז תשע"ז איחולים