ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ח | 15.12.17
 
מזל טוב לחתן הת' מוטי כץ מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה קליינמן מבאר שבע
כ"ב בתמוז תשע"ז איחולים