ב"ה יום ראשון, ב' חשוון תשע"ח | 22.10.17
 
מזל טוב לר' זאב וחוה ברנשטוק מצפת להולדת הבן
ט"ז בתמוז תשע"ז איחולים