ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ח | 15.12.17
 
מזל טוב לר' זאב וחוה ברנשטוק מצפת להולדת הבן
ט"ז בתמוז תשע"ז איחולים