ב"ה יום שלישי, ל" מנחם-אב תשע"ז | 22.08.17
 
מזל טוב לר' זאב וחוה ברנשטוק מצפת להולדת הבן
ט"ז בתמוז תשע"ז איחולים