ב"ה יום ראשון, ב' חשוון תשע"ח | 22.10.17
 
מזל טוב לר' רפאל וחיה מושקא דינרי להולדת הבן
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים