ב"ה יום שלישי, ל" מנחם-אב תשע"ז | 22.08.17
 
מזל טוב לר' רפאל וחיה מושקא דינרי להולדת הבן
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים