ב"ה ערב ש"ק, כ"ז כסלו תשע"ח | 15.12.17
 
מזל טוב לר' רפאל וחיה מושקא דינרי להולדת הבן
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים